Yhteiset opinnot: Kuvis 1-5

Yhteiset opinnot on tarkoitettu 7–13 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetukseen voi osallistua varhaisiän opintojen jälkeen tai ilman aiempaa kuvataiteen harrastamista.

Tunneilla opiskellaan laaja-alaisesti kuvataiteen eri osa-alueita: piirustusta ja maalausta, grafiikkaa, keramiikkaa, sommittelua ja taidehistoriaa ym.

Yhteisten opintojen kuvataideryhmissä kerrataan varhaisiän opintojen aikana opittuja taitoja ja opitaan uutta. Opinnot opastavat nuoren taiteilijan käyttämään välineitä ja tarvikkeita turvallisesti ja oikealla tavalla. Opitaan perustekniikoita ja kokeillaan erilaisia tapoja ja ilmaisullisia mahdollisuuksia luoda taidetta ja tutustutaan siihen miten taidetta on tehty historiassa. Opintokokonaisuudesta toiseen edetessä työt monipuolistuvat ja tekniikat ja työskentelytavat tulevat haastavimmiksi. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä ja kehitysvaihe.

Opinnot luovat pohjaa pitkäjänteiselle harrastamiselle ja tukevat oppilaan oman taidesuhteen kehittymistä sekä persoonallisuuden ja identiteetin rakentumista, ongelmaratkaisukykyä, itsenäistä toimintaa  ja ryhmän jäsenenä toimimista. Opintojen tavoitteena on myös vahvistaa oppilaan itsetuntoa, kehittää visuaalista lukutaitoa ja rohkaista oppilasta persoonalliseen ilmaisuun sekä vaikuttamiseen taiteen avulla.

Opintojen aikana harjoitellaan myös taiteesta keskustelua, kuvien tarkastelua, palautteen saamista ja sen antamista ja muita itsearvioinnin taitoja, sekä voidaan tehdä vierailuja ja tutustumiskäyntejä museoihin ja gallerioihin, eri taiteenalojen oppilaitoksiin ja taiteilijoiden työhuonetiloihin.

Yhteiset opinnot rakentavat vankan pohjan sitä seuraavien teemaopintojen työpajoihin. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Suoritettuaan 300 tuntia yhteisiä opintoja ja 200 tuntia teemaopintoja opiskelijat saavat päättötodistuksen.

YHTEISET OPINNOT: KUVIS 1
7–8-vuotiaille
75 min/vko (opetuskerran pituus on 1 h 15 min)
KESTO 1v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa yht. 50 tuntia
240 € / lukukausi 15 krt

YHTEISET OPINNOT: KUVIS 2–3
9–11-vuotiaille
2 x 45 min/vko (opetuskerran pituus on 1,5 h)
KESTO 2v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa 60 tuntia (yht.120 tuntia)
250 € / lukukausi 15 krt

YHTEISET OPINNOT: KUVIS 4–5
11–13-vuotiaille
2 x 60 min/vko (opetuskerran pituus on 2 h)
KESTO 2 v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa 80 tuntia (yht. 160 tuntia)
295 € / lukukausi 15 krt