Varhaisiän opinnot: Hyrrä 1-2

Varhaisiän opinnot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Opinnot voi aloittaa neljän vuoden iässä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, oppituntien pituus on 45 min tai 1h.

Pienten lasten taidetuokiot tutustuttavat leikinomaisesti kuvataiteen peruskäsitteisiin, työtapoihin sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin. Tunneilla harjoitellaan piirtämistä, maalaamista, keramiikan alkeita, kolmiulotteista rakentelua, grafiikkaa ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Varhaisiän kuvataidekasvatus rakentuu runsaaseen mielikuvituksen käyttöön ja lapsen omaa mielikuvitusta ruokitaan ja rohkaistaan. 

Varhaisiän opinnoissa sisältöjen ja opetusmenetelmien valinnassa huomioidaan lapsen iälle ja kehitysvaiheelle luontaiset seikat. Asioita ja ilmiöitä lähestytään toiminnallisten menetelmien ja leikin kautta johdattaen näin lasta erilaisten kuvamaailmojen, esineympäristöjen ja oman ympäristönsä tarkasteluun. Lapsi tutustuu taiteen tekemiseen harjoittaen erilaisia kädentaitoja sekä ajatustensa, kokemustensa ja havaintojensa näkyväksi tekemistä. Varhaisiän opinnot mahdollistavat lapselle taiteen tekemisen riemun, ne luovat perustaa myöhemmille opinnoille, sekä opettavat ryhmässä toimimisen periaatteita ja sosiaalisia taitoja.

VARHAISIÄN OPINNOT: HYRRÄ 1 | 4–5-vuotiaille                      
45 min/vko
KESTO 1v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa yht. 30 tuntia.
205 € / lukukausi 15 krt

VARHAISIÄN OPINNOT: HYRRÄ 2 | 5–6-vuotiaille
60 min/vko
KESTO 1v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa yht. 40 tuntia.
230 € / lukukausi 15 krt