Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 24.5.2018
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
KONSTa Turun Seudun Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry
Y-tunnus 2860308-1
Puutarhakatu 49
20100 Turku
konsta.kannatusyhdistys@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Milla Karppinen, Puutarhakatu 49, 20100 Turku
konsta.kannatusyhdistys@gmail.com

Henkilörekisterin nimi
KONSTa Kannatusyhdistys (sähköpostilista, fyysinen kirjallinen lista)
KONSTa asiakasrekisteri (sähköpostilista, fyysinen kirjallinen lista)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin liittyvät sivustot:
https://www.konstakuvataidekoulu

Tietojen keräämisen tarkoitus:
Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelujen toteuttaminen
 • asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäminen
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi, laskutus

Rekisteröitävät tiedot
Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Henkilötunnus/ syntymäaika/ ikä
 • Sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero, puhelinnumero
 • Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, peruutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä liittyy kannatusyhdistykseen, tilaa uutiskirjeen tai ilmoittautuu oppilaaksi.

Henkilötietojen luovuttaminen
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • Kun asiakastöissä maksujen välitys toteutetaan laskulla ja niitä käsitellään kirjanpidossa.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä pyytämällä sitä kirjallisesti.

Rekisterin suojaus

 1. A) Fyysistä aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, lukitussa kaapissa.
 2. B) Sähköisessä muodossa olevat tiedot, säilytetään lukitussa tilassa olevalla salasanalla suojatulla tietokoneella.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Tarkastuspyynnön käsittely on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle

Evästeet

Katso evästekäytäntö sivu