Teemaopinnot

Teemaopinnot on suunnattu 14–17 -vuotiaille ja niihin voi osallistua yhteisten opintojen jälkeen tai ilman aiempaa kuvataiteen harrastamista.

Teemaopinnoissa oppilaat keskittyvät yhteen tai useampaan valitsemaansa kuvataiteen erityisalueeseen ja syventävät siinä taitojaan sekä persoonallista kuvallista ilmaisuaan. Teemaopinnoissa oppilas perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineenä ja saa varmuutta omaan työskentelytapaansa, luottaa kykyynsä luoda taidetta ja osaa käyttää oppimaansa omassa työskentelyssään.  Oppilas pystyy työskentelemään itsenäisesti, hän oppii tekemään valintoja omassa ilmaisussaan ja perustelemaan valittuja materiaaleja, tekniikoita ja tapoja. Oppilas osaa hahmottaa oman kulttuuriperintönsä ja tutustuu hänelle vieraiden kulttuurien kuvalliseen maailmaan.

KONSTan teemaopinnot:

Teemaopinnot: PIMA: Piirustus ja maalaus
Opinnoissa tutustutaan sekä täsmälliseen, havaintopohjaiseen piirtämiseen että vapaamuotoisempaan, ilmaisukeskeiseen piirtämiseen sekä erilaisiin maalaamisen näkökulmiin ja tekniikoihin.

Teemaopinnot: KEKO: Keramiikka ja muu kolmiulotteinen muotoilu
Opinnot sisältävät keramiikkaa sekä muuta kolmiulotteista muotoilua ja suunnittelua. Materiaaleina saven lisäksi mm. paperi, paperimassa ja kierrätysmateriaalit.

Teemaopinnot: SAKU: Sarjakuva ja kuvittaminen
Sarjakuvan ja kuvittamisen opinnoissa keskitytään ideoiden, tarinoiden ja visuaalisten maailmojen sekä kuvallisen ajattelun kehittämiseen piirtäen, maalaten sekä eri tekniikoita yhdistellen.

Teemaopinnot: KUKA: Kulttuurit ja kansat              
Opinnoissa tutustutaan eri maanosien ja maiden taiteeseen. Inspiroidutaan kansantaiteista, vieraista kulttuureista, tavoista tehdä taidetta ja eri maiden tunnettujen taiteilijoiden töistä. Kurssilla piirretään, maalataan, tehdään kolmiulotteisia teoksia ja tutustutaan yksinkertaisiin grafiikan menetelmiin.

Teemaopinnot: RAFFA: Grafiikka ja soveltavat painomenetelmät        
Kurssi tutustuttaa oppilaat perinteisiin taidegrafiikan menetelmiin: kohopaino, syväpaino ja laakapaino (litografia). Kurssilla tehdään omia taideteoksia eri painotekniikoita käyttämällä ja menetelmiä voi myös kokeilla yhdistää.

Teemaopinnot: KOTA: Kokeellinen taide        
Kokeellisessa taiteessa yhdistellään eri taiteen muotoja ja tekotapoja luovasti ja kekseliäästi. Tavoitteena on oppia eri taiteen tekniikoiden yhdistämistä ja luovaa ajattelua niiden käytössä. Oppilas oppii uusia tekniikoita ja tekotapoja sekä haastaa itsensä kokeilemaan ja keksimään uutta.  Sisältöinä piirustus, maalaus, grafiikka ja kolmiulotteinen muotoilu.

TEEMAOPINNOT  | 14–17-vuotiaille
3 x 45 min + 15 min/vko (opetuskerran pituus on  2 h, 30 min)
KESTO2v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa yht. 100 tuntia (yht. 200 tuntia)
360 € / lukukausi 15 krt