Opetuksen järjestäminen

KONSTa tarjoaa laadukasta kuvataiteen opetusta kaikenikäisille. Opetus toteutetaan ammattitaitoisten opettajien suunnittelemana ja toteuttamana laadukkailla materiaaleilla taiteen tekemiseen soveltuvissa ja inspiroivissa toimitiloissa Turussa. Kaikki materiaalit ja välineet sisältyvät kurssien hintoihin.

Opetus tapahtuu lukukausittain kerran viikossa kokoontuvissa kuvataideryhmissä 1-4 tuntia kerrallaan ikäryhmästä riippuen. Opetusta järjestetään arkipäivisin pääasiassa iltapäivisin ja iltaisin, sekä lauantaisin ja sunnuntaisin. Oppitunnin pituus on 45 min. Opetusryhmien koko on 7-12 oppilasta. Kuvataidekoulun opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä ja kaikkiin opetusryhmiin otetaan myös uusia opiskelijoita. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä on vasta aloittaneita ja pitempään harrastaneita.

Opetusalueinamme ovat pääasiallisesti piirustus, maalaus, grafiikka  ja kolmiulotteinen muotoilu. Opetus nojaa taidehistorian ja taiteen tuntemukseen ja hyödyntää ilmaisukeinoina ja inspiraation lähteinä myös sarjakuvaa, arkkitehtuuria, tila- ja ympäristö- ja yhteisötaidetta, nykytaidetta sekä monitaiteellisia työmuotoja.

KONSTa tarjoaa lakiin perustuvaa taiteen perusopetusta. Taiteen perusopintoihin kuuluvat Varhaisiän opinnot (Hyrrä 1-2), Yhteiset opinnot (Kuvis 1-5), Teemaopinnot ja Aikuisten etenevät opinnot -ryhmissä suoritetut opinnot. Taiteen perusopintojen ryhmissä opetus on tavoitteellista ja pohjautuu opetussuunnitelmaan. KONSTan opetussuunnitelma noudattaa opetushallituksen taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Suoritettuaan 300 tuntia yhteisiä opintoja ja 200 tuntia teemaopintoja opiskelijat saavat päättötodistuksen. 

Mikäli oppilas ei vamman, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä.

KONSTassa voi opetusta saada suomen lisäksi myös ruotsinkielisissä ryhmissä.

Taiteen perusopetuksen lisäksi KONSTa tarjoaa kursseja koululaisille, nuorille ja aikuisille ja lyhytkursseja sekä taiteen hyvinvointikursseja ihan kaikille. KONSTassa järjestetään myös vauvojen ja taaperoiden värikylpyjä ja taiteilemaan pääsevät myös lapset yhdessä aikuisen kanssa. Lapsi ja aikuinen -ryhmiä järjestetään 3-5 ja 6-10 -vuotiaille lapsille. 

Sekä KONSTan syys- että kevätlukukausi sisältävät molemmat 15 opetusviikkoa. Taiteen perusopintojen kurssit ovat koko lukukauden mittaisia (15 kertaa / lukukausi), muun opetuksen kesto vaihtelee kurssista riippuen.

Opettajamme ovat eri taidealojen ammattilaisia, joilla useimmilla on myös pedagoginen koulutus.