Oma ateljee

Oma ateljee -ryhmät on tarkoitettu nuorille ja aikuisille vapaaseen taiteiluun opettajan toimiessa tarvittaessa tukijana.

Omassa ateljeessa pääpaino on oppilaan omilla valinnoilla ja kiinnostuksen kohteilla.  Tavoitteena on tunnistaa oppijan omat vahvuudet, syventää jo opittuja taitoja, kokeilla rohkeasti uutta ja oppia asettamaan itselleen tavoitteet joita kohti kurkotella. Opintojen aikana syvennetään oppilaan omaa ilmaisua, sekä käsitystä taiteellisesta työskentelystä prosessina. Opinnot vahvistavat oppilaan luottamusta omiin näkemyksiinsä ja yksilöllisiin ratkaisuihin.

Opintojen pääpaino on syventää oppilaan ilmaisullisia valmiuksia oman kiinnostuksen mukaan valitsemallaan kuvataiteen alueella, kuvallisella ilmaisulla ja tekniikoiden ja materiaalien hallinnalla. Tunneilla voi esim. keskittyä piirtämiseen tai maalaamiseen, tehdä kolmiuloitteisia teoksia eri materiaaleilla, tutustua grafiikan perustekniikoihin, toteuttaa itseään sekatekniikoilla tai vaikkapa kokeilla joka kerta jotain uutta. Oppilaita ohjataan itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn ja heitä ohjataan laatimaan oma opiskeluohjelma koulun opetustarjonnan pohjalta. Opiskeluilmapiiri on kannustava, rohkaiseva ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen.

OMA ATELJEE

3 x 45 min + 15 min/vko (opetuskerran pituus on  2 h, 30 min)
Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa 100 tuntia
370 € / lukukausi 15 krt