KONSTan säännöt

Oppilaaksi ilmoittautuminen

Koko lukukauden kestäville (15 krt) kursseille oppilas ilmoittautuu aina koko lukuvuodeksi kerrallaan. Jokaiselle syyslukukaudelle on ilmoittauduttava, mutta kevätlukukaudelle ei siis tarvitse ilmoittautua erikseen. Jos harrastusta ei kuitenkaan ole aikeissa jatkaa, tulee siitä ilmoittaa mahdollisimman pian sähköpostitse tai puhelimitse. 

Seuraavan lukuvuoden opintoihin voivat vanhat oppilaat varata paikkansa omassa tutussa ryhmässä maaliskuun loppuun mennessä. Huhtikuun alusta lähtien otamme vastaan uusien oppilaiden ilmoittautumisia. Jos ryhmissä on tilaa, taideharrastukseen pääsee mukaan myös kesken lukukauden. 

Lapsi ja aikuinen yhdessä -kursseille, Värikylpyihin ja vaihtuville lyhytkursseille voi ilmoittautua heti kun kurssitiedot ovat esillä kotisivuillamme.

Oppilaspaikan peruminen

Koko kauden mittaisten kurssien oppilaspaikan voi perua veloituksetta laskun eräpäivään mennessä. Jos osallistumisen peruu tämän jälkeen, veloitetaan puolet lukukausimaksusta. 

Lapsi ja aikuinen yhdessä -kurssien, Värikylpyjen ja vaihtuvien lyhytkurssien oppilaspaikka on peruttava viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Myöhemmin peruutetuista paikoista veloitetaan puolet kurssimaksusta. Huom. kaikkien kesäkurssien ilmoittautuminen on peruttava ennen toukokuun loppua. 

Oppilaspaikka on peruttava sähköpostilla taikka puhelimitse. Peruuttamaton paikka katsotaan täytetyksi ja näin ollen siitä laskutetaan, vaikka oppilas ei olisi ilmaantunut opetukseen.

Maksukäytännöt

Lukukausimaksujen laskut lähetetään sähköpostitse kauden alussa elokuussa ja tammikuussa. Jos lukukausimaksun haluaa maksaa erissä, on siitä sovittava ennen laskujen lähettämistä. Lukukausimaksua ei palauteta jos oppilas eroaa koulusta kesken lukukauden. Oppilas jolla on maksamattomia edellisen lukukauden maksuja ei voi aloittaa uutta lukukautta ilman, että siitä on erikseen sovittu. 

Lapsi ja aikuinen yhdessä -kurssien, Värikylpyjen ja vaihtuvien lyhytkurssien laskut lähetetään ennen kurssin alkua.

Laskujen jälkiperinnästä laskutetaan perimiskulut ja viivästyskorko.

KONSTa tekee yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa. SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen avulla autetaan haastavassa tilanteessa olevia perheitä. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin. Lisätietoja harrastustuesta SOS -lapsikylän kotisivuilta sekä sähköpostitse KONSTalta.

KONSTa myöntää myös vuosittain lasten, nuorten ja aikuisten koko kauden mittaisille kursseille vapaaoppilaspaikkoja ja huojennuksia lukukausimaksuihin. Vapaaoppilaspaikkojen lukumäärä vaihtelee vuosittain ja ne myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Kirjalliset vapaamuotoiset hakemukset käsitellään luottamuksellisesti KONSTan hallituksen kokouksissa syksyllä ja keväällä.

Tiedotus

Käytämme pääsääntöisesti sähköpostia tiedottamiseen. Kiireellisissä asioissa lähestymme puhelimitse. Ilmoitathan kouluun oppilaan / oppilaan huoltajan yhteystiedot.

Materiaalit ja varusteet

KONSTan opetustilat pidetään hyvässä kunnossa ja huomiota kiinnitetään erityisesti tilojen puhtauteen, viihtyvyyteen ja innostavuuteen oppimisympäristönä. Materiaalien valinnoissa, opetuksessa ja työskentelyssä huomioidaan ympäristö, työturvallisuus ja luonnonsuojelullinen näkökanta. Opetuksen laadun ja hyvän oppimiskokemuksen takaamiseksi, opetuksessa käytetään laadukkaita ja käyttötarkoituksen mukaisia materiaaleja.  Materiaalit sisältyvät oppilasmaksuihin, niitä käytetään tarkoituksenmukaisesti. Opettaja ohjaa oppilasta materiaalien, välineiden ja tarvikkeiden oikeanlaiseen ja turvalliseen käyttöön, niiden huoltamiseen ja kunnioittamiseen. 

Kaikki taidemateriaalit eivät lähde välttämättä pesussa pois. Mukava ja sotkua sietävä vaatetus sekä sisätossut mahdollistavat huolettoman työskentelyn. Ulkokengät jätetään odotustilaan.

Poissaolot

Opetukseen tulee osallistua mahdollisimman säännöllisesti. Tunneille tullaan ja tunneilta lähdetään  täsmällisesti. Oppilaat ovat opettajan vastuulla vain oppituntien ajan.

Tunneille tulee osallistua vain täysin terveenä. Poissaolokertoja ei menetä, vaan oppilaalla on mahdollisuus korvata poissaoloja jonkun toisen ryhmän tunneilla (ei koske Värikylpyjä). Korvauskerroista on huolehdittava itse ja niistä on hyvä sopia erikseen oman opettajan kanssa. Korvaukset tulee suorittaa sen lukuvuoden aikana, jolloin poissaoloja on kertynyt. 

Oppilaan lyhyistä poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa opettajalle. Jos oppilas on poissa pidempään, niin toimistoon ja/tai opettajalle on hyvä kertoa asiasta. 

Jos opettaja esim. sairastuu äkillisesti eikä hänelle saada sijaista, järjestetään opetustunti muuna sovittuna ajankohtana.

Teoskuvat

KONSTalla otetaan kuvia oppilaiden teoksista ja toisinaan voidaan kuvata myös työskentelyä. Kuvia käytetään KONSTan kotisivuilla, sosiaalisen median kanavissa, tiedotteissa ja yhteistyökumppaneiden julkaisuissa. Jos kuvia käytetään muussa yhteydessä, kuvien käytöstä ja mahdollisista korvauksista neuvotellaan erikseen. Ensimmäiselle opetustunnille tullessa pyydämme täyttämään oppilasrekisteri lomakkeen, jossa kysytään lupaa käyttää oppilaiden töistä ja työskentelystä otettuja kuvia edellä mainittuihin tarkoituksiin. Lupa on voimassa siihen asti, kunnes se perutaan kirjallisesti.

Muuta

Haluamme kehittää toimintaamme vieläkin paremmaksi ja otamme mielellämme vastaan kaikenlaista palautetta. Kiva, jos saamme ideoita myös kursseista, joita toivoisitte meidän järjestävän.