KONSTan säännöt

Oppilaaksi ilmoittautuminen

Koko lukukauden kestäville (15 krt) kursseille oppilas ilmoittautuu aina koko lukuvuodeksi kerrallaan. Jokaiselle syyslukukaudelle on ilmoittauduttava, mutta kevätlukukaudelle ei siis tarvitse ilmoittautua erikseen. Jos harrastusta ei kuitenkaan ole aikeissa jatkaa, tulee siitä ilmoittaa mahdollisimman pian sähköpostitse tai puhelimitse. 

Seuraavan lukuvuoden opintoihin voivat vanhat oppilaat varata paikkansa omassa tutussa ryhmässä maaliskuun loppuun mennessä. Huhtikuun alusta lähtien otamme vastaan uusien oppilaiden ilmoittautumisia. Jos ryhmissä on tilaa, taideharrastukseen pääsee mukaan myös kesken lukukauden. 

Lyhytkursseille voi ilmoittautua heti kun kurssitiedot ovat esillä kotisivuillamme.

Oppilasmaksut

Oppilasmaksut lähetetään sähköpostitse lukukauden / kurssin alussa. Lukukausimaksua ei palauteta jos oppilas eroaa koulusta kesken lukukauden. Oppilas jolla on maksamattomia edellisen lukukauden maksuja ei voi aloittaa uutta lukukautta ilman, että siitä on erikseen sovittu. Jälkiperinnästä laskutetaan perimiskulut ja viivästyskorko. 

KONSTa tekee yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa. SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen avulla autetaan haastavassa tilanteessa olevia perheitä. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin. Lisätietoja harrastustuesta SOS -lapsikylän kotisivuilta sekä sähköpostitse KONSTalta.

Tiedotus

Käytämme pääsääntöisesti sähköpostia tiedottamiseen. Kiireellisissä asioissa lähestymme puhelimitse. Ilmoitathan kouluun oppilaan / oppilaan huoltajan yhteystiedot.

Materiaalit ja varusteet

KONSTan opetustilat pidetään hyvässä kunnossa ja huomiota kiinnitetään erityisesti tilojen puhtauteen, viihtyvyyteen ja innostavuuteen oppimisympäristönä. Materiaalien valinnoissa, opetuksessa ja työskentelyssä huomioidaan ympäristö, työturvallisuus ja luonnonsuojelullinen näkökanta. Opetuksen laadun ja hyvän oppimiskokemuksen takaamiseksi, opetuksessa käytetään laadukkaita ja käyttötarkoituksen mukaisia materiaaleja.  Materiaalit sisältyvät oppilasmaksuihin, niitä käytetään tarkoituksenmukaisesti. Opettaja ohjaa oppilasta materiaalien, välineiden ja tarvikkeiden oikeanlaiseen ja turvalliseen käyttöön, niiden huoltamiseen ja kunnioittamiseen. 

Kaikki taidemateriaalit eivät lähde välttämättä pesussa pois. Mukava ja sotkua sietävä vaatetus sekä sisätossut mahdollistavat huolettoman työskentelyn. Ulkokengät jätetään odotustilaan.

Muuta

Tunneille tulee osallistua vain täysin terveenä. Poissaolokertoja ei menetä, vaan oppilaalla on mahdollisuus korvata poissaoloja jonkun toisen ryhmän tunneilla (ei koske Värikylpyjä). Korvauskerroista on hyvä sopia erikseen oman opettajan kanssa.  Oppilaan lyhyistä poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa opettajalle. Jos oppilas on poissa pidempään, niin toimistoon ja/tai opettajalle on hyvä kertoa asiasta.  Opetukseen tulee osallistua mahdollisimman säännöllisesti. Tunneille tullaan ja tunneilta lähdetään  täsmällisesti. Oppilaat ovat opettajan vastuulla vain oppituntien ajan.

Jos opettaja esim. sairastuu äkillisesti eikä hänelle saada sijaista, järjestetään opetustunti muuna sovittuna ajankohtana.