Gemensamma Studier: Bildkonst 1-5

Gemensamma studier är tänkt för 7–13 åringar. Du kan delta i undervisningen efter förberedande undervisning eller utan tidigare intresse för bildkonst.

Under lektioner studerar vi vidsträckt olika delområden vid bildkonst: ritning och målning, grafik, keramik, arrangemang och konsthistoria etc.

I gemensamma studiers bildkonst grupper upprepar vi kunskaper som vi har lärt under förberedande undervisning och vi lär också ny. Unga konstnärer lär sig att använda instrument och tillbehör på ett säkert och riktigt sätt. Vi lär grundtekniker samt provar olika sätt och uttrycksmöjligheter att göra konst. Från en studiehelhet till en annan blir verk mångsidigare och tekniker samt arbetssätt mer utmanande. Elevens ålder och utveckling tas i beaktande vid undervisning.

Studier skapar en grund för ett långsiktigt intresse och stöder elevers eget förhållande till konst. Målet för undervisningen är också att elevens individualitet, identitet, problemlösningsförmåga, självständig verksamhet och grupparbete utvecklas. Målet är ytterligare att förstärka elevens självkänsla, utveckla elevens visuella läskunnighet och uppmuntra elev till personlig framställning samt påverkande med hjälp av konst.

Under studier tränar vi att hur man kan diskutera om konst och hur vi observerar bilder. Vi tränar också att hur man får och ger feedback, och vi kan göra besök samt exkursion till museer, gallerier, olika institut och konstnärens arbetsrum.

Gemensamma studier bygger en säker grund till följande tema undervisnings verkstäder.

BILDKONST 1
För 7–8 åringar.
75 min/vecka (en lektion är 1 h 15 min).
Studietid: 1 läsår. Sammanlagt 50 undervisningstimmar i ett läsår.
240 € / termin, 15 lektioner.

BILDKONST 2–3
För 9–11 åringar.
2 x 45 min/vecka (en lektion är 1,5 h).
Studietid: 2 läsår. Sammanlagt 60 undervisningstimmar i ett läsår (totalt 120 timmar).
250 € / termin, 15 lektioner.

BILDKONST 4–5
För 11–13 åringar.
2 x 60 min/vecka (en lektion är 2 h).
Studietid: 3 läsår. Sammanlagt 80 undervisningstimmar i ett läsår (totalt 160 timmar).
295 € / termin, 15 lektioner.