Aikuisten etenevät opinnot

KONSTa järjestää taiteen perusopetusta myös aikuisille ja tarjoaa mahdollisuuden opiskella kuvataiteita monipuolisesti ja etenevästi. Aikuisten opetuksessa noudatetaan kuvataiteen yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Tunneilla opiskellaan piirustuksen, maalauksen, grafiikan sekä kolmiulotteisen muotoilun perustaitoja, harjoitellaan visuaalisia keinoja ja tutustutaan myös taidehistoriaan. Aikuisten opintoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

AIKUISTEN ETENEVÄT KUVATAIDEOPINNOT 

4 x45 min/vko (Opetuskerran pituus on 3 h)
KESTO 4v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa 120 tuntia
(yht. 480 tuntia)
350 € / lukukausi 15 krt

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Aikuisten etenevien opintojen koulutus kestää yhteensä neljä vuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Ensimmäinen ja toinen vuosi sisältävät perusopintoja, kolmas ja neljäs vuosi sisältävät syventäviä opintoja. Opetustunteja on neljän vuoden aikana yhteensä 480 tuntia. Tämän lisäksi lasketaan, että opiskelija käyttää itsenäiseen tiedonhankintaan ja näyttelyissä käynteihin 20 tuntia. (Opinnot yht. 500 tuntia.)  

Opintojen sisältö:

1 Vuosi – PIMA        

Piirustuksen ja maalauksen perusopinnot.

Piirustusharjoituksia eri välineillä: Lyijykynä, hiili, pastelliliidut, tussit, puuvärit ym. Opetellaan  välineiden käyttöä, viivan hallintaa, valoja ja varjoja sekä etäisyyksien luomista. Opetukseen sisältyy myös elävän mallin piirustuksen opintoja.

Maalausharjoituksia eri välineillä ja materiaaleilla: akvarellimaalauksen perusteet, akryyli- ja öljyvärimaalaus, sekä munatempera. Lisäksi erilaiset sekatekniikat, mustelaveraus ja  pesutekniikat.  Opetellaan erilaisten maalausmateriaalien ja välineiden käyttöä, värien sekoituksia, syvyysvaikutelmia ym.

Perspektiivioppi, sommittelun perusteet sekä väriopin perusteet käydään läpi työskentelyn lomassa, lisäksi näistä erillisiä tehtäviä.

2 Vuosi – RAFFA ja KEKO

Grafiikan ja kolmiulotteisen muotoilun perusopinnot.

Käydään läpi grafiikan perusteita ja painolaatan valmistamista eri menetelmin mm. lino, puupiirros, akvarellimonotypia, kuivaneula, carborundum ja syväpainotekniikat: etsaus ja akvatinta. Osa työskentelystä tapahtuu Turun Taidegraafikoiden tiloissa Taiteen talossa.

Kuvanveiston perusteissa käydään läpi mm. keraamisen kuvanveiston perustekniikat: Makkaratekniikka, levytekniikka sekä muut käsinrakennuksen tekniikat, lisäksi muotin käyttö keramiikassa. Valmistetaan erilaisia kolmiulotteisia veistoksia sekä käyttöesineitä.

Lisäksi tehdään veistoksia mm. paperimassasta, rautalangasta ja kierrätysmateriaalista.

3 Vuosi – Syventävät opinnot 1 – (PIMA, RAFFA ja KEKO)

Syvennetään edellä opittuja asioita ja opetellaan myös uusia tekniikoita. 

Grafiikka: mm. serigrafia, mokulito ja syväpainotekniikat: etsaus, akvatinta, litografia. Osa työskentelystä tapahtuu Turun Taidegraafikoiden tiloissa Taiteen talossa.

Kuvanveisto: muotin valmistaminen, rakukeramiikka ym.

Piirustus ja maalaus: uusia tekniikoita mm. kuvansiirtotekniikat, yhdistelmä- ja sekatekniikat. Akryyli- ja öljyvärimaalauksissa erilaisten apuaineiden käyttö esim. pouringmedium ja mehiläisvaha.

4 Vuosi – Syventävät opinnot 2

Syvennetään edellä opittuja taitoja ja pyritään kohti omaa ilmaisuvoimaa ja omia valintoja tekemisessä. Opettajan antamien aiheiden pohjalta edetään oman suunnitelman mukaan kohti omia tavoitteita. 

Opetuksen sisältö vaihtelee ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja saattaa hieman muuttua vuosittain, oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen sisältöön.