Loading...
Yleistä 2019-03-18T15:04:51+00:00

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Opetus tapahtuu lukukausittain kerran viikossa kokoontuvissa etenevissä kuvataideryhmissä 1-4 tuntia kerrallaan ikäryhmästä riippuen arkipäivisin pääasiassa iltapäivisin ja iltaisin, sekä lauantaisin. Oppitunnin pituus on 45 min. Opetus tapahtuu pienryhmissä, opetusryhmien koko on 7–12 oppilasta. Kuvataidekoulun opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä ja kaikkiin opetusryhmiin otetaan myös uusia opiskelijoita. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä on vasta aloittaneita ja pitempään harrastaneita.

Opiskelu KONSTa Kuvataidekoulussa on oppijakeskeistä, oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen. Opiskelu on kiireetöntä ja oppimisprosessi on vuorovaikutteinen, avoin ja turvallinen. Opettaja toimii ohjaajana ja oppilaalla itsellään on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Oppilas voi toteuttaa omaa temperamenttiaan ja ilmaista itseään omalla tyylillään. Opettajalla on tärkeä rooli olla takaamassa, että kaikenlaiset oppijat saavat riittävän tuen ja moninaisuuden vahvuudet saadaan täysipainoisesti käyttöön. Mikäli oppilas ei vamman, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Opettaja on mahdollistamassa jokaisen oppilaan kehittymisen hänen omista lähtökohdistaan, huolehtii opetuksesta tuntisuunnitelmien mukaan ja rohkaisee oppilaita yksilöllisyyteen. Opettaja ohjaa oppilasta materiaalien, välineiden ja tarvikkeiden oikeanlaiseen ja turvalliseen käyttöön, niiden huoltamiseen ja kunnioittamiseen.

Opettajamme ovat eri taidealojen ammattilaisia, joilla on myös pedagoginen koulutus.

Lisäksi kuvataidekoulu tarjoaa yksilöille, ryhmille ja organisaatioille räätälöityjä taide-luovuus -työpajoja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Nämä soveltuvat esim. työpaikkojen tyhy-toimintaan.

Muusta opetustarjonnasta tiedotamme kotisivuillamme ja Facebookissa. Tilauskursseja voidaan järjestää koulun loma-aikoina, lauantaisin klo 17.30 alkaen ja sunnuntaisin.

Otamme myös mielellämme vastaan ideoita kursseista, joita toivoisitte meidän järjestävän.