Loading...
Yleistä 2020-02-06T14:27:30+00:00

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Opetus tapahtuu lukukausittain kerran viikossa kokoontuvissa kuvataideryhmissä 1-4 tuntia kerrallaan ikäryhmästä riippuen arkipäivisin pääasiassa iltapäivisin ja iltaisin, sekä lauantaisin. Oppitunnin pituus on 45 min. Opetusryhmien koko on 7–12 oppilasta. Kuvataidekoulun opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä ja kaikkiin opetusryhmiin otetaan myös uusia opiskelijoita. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä on vasta aloittaneita ja pitempään harrastaneita.

Opiskelu KONSTa Kuvataidekoulussa on oppijakeskeistä, oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen. Opiskelu on kiireetöntä ja oppimisprosessi on vuorovaikutteinen, avoin ja turvallinen. Opettaja toimii ohjaajana ja oppilaalla itsellään on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Mikäli oppilas ei vamman, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Opettaja on mahdollistamassa jokaisen oppilaan kehittymisen hänen omista lähtökohdistaan, huolehtii opetuksesta tuntisuunnitelmien mukaan ja rohkaisee oppilaita yksilöllisyyteen. Opettaja ohjaa oppilasta materiaalien, välineiden ja tarvikkeiden oikeanlaiseen ja turvalliseen käyttöön, niiden huoltamiseen ja kunnioittamiseen.

Opettajamme ovat eri taidealojen ammattilaisia, joilla on myös pedagoginen koulutus.