Yleistä

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

KONSTa tarjoaa laadukasta taidekasvatusta, laadukkailla materiaaleilla ja välineillä, ammattilaisten ohjauksessa inspiroivassa ja taiteen tekemiseen soveltuvassa tilassa. Kaikki materiaalit sisältyvät kurssien hintoihin. 

Opetus tapahtuu lukukausittain kerran viikossa kokoontuvissa kuvataideryhmissä 1-4 tuntia kerrallaan ikäryhmästä riippuen. Opetusta järjestetään arkipäivisin pääasiassa iltapäivisin ja iltaisin, sekä lauantaisin ja sunnuntaisin. Oppitunnin pituus on 45 min. Opetusryhmien koko on 7–12 oppilasta. Kuvataidekoulun opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä ja kaikkiin opetusryhmiin otetaan myös uusia opiskelijoita. Opettajat ottavat huomioon, että samassa ryhmässä on vasta aloittaneita ja pitempään harrastaneita. 

Sekä KONSTan syys- että kevätlukukausi sisältävät molemmat 15 opetusviikkoa. Taiteen perusopintojen kurssit ovat koko lukukauden mittaisia (15 kertaa / lukukausi), muun opetuksen kesto vaihtelee kurssista riippuen. 

Taiteen perusopintojen opintoja ovat Yhteiset opinnot (Kuvis 1-5), Teemaopinnot ja Aikuisten etenevät opinnot -ryhmissä suoritetut opinnot. Yhteiset opinnot sekä teemaopinnot suoritettuaan opiskelijat saavat päättötodistuksen. Päättötodistuksesta selviävät oppilaan kaikki suoritetut kurssit, sekä sanallinen arvio edistymisestä ja opinnoista. Arvioinnilla tuetaan oppilaan ilmaisun, kuvallisen ajattelun, työskentelytaitojen ja vuorovaikutuksen kehittymistä.  Arvioinnin keskiössä on oppilaan omalle työlleen asettamat tavoitteet ja hänen opintojensa suuntautuminen.

Opettajamme ovat eri taidealojen ammattilaisia, joilla on myös pedagoginen koulutus.