Oma ateljee 2018-10-28T11:20:26+00:00

OMA ATELJEE

Oma ateljee -ryhmät on tarkoitettu nuorille ja aikuisille vapaaseen taiteiluun opettajan toimiessa tarvittaessa tukijana. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa neljä oppituntia (3 h) kerrallaan.

Omassa ateljeessa pääpaino on oppilaan omilla valinnoilla ja kiinnostuksen kohteilla. Opintojen aikana syvennetään oppilaan kuvallista ajattelua ja omaa ilmaisua, sekä käsitystä taiteellisesta työskentelystä prosessina. Opinnot vahvistavat oppilaan luottamusta omiin näkemyksiinsä ja yksilöllisiin ratkaisuihin, sekä kannustavat oppijaa osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan.

Opintojen pääpaino on syventää oppilaan henkilökohtaista taidesuhdetta ja ilmaisullisia valmiuksia oman kiinnostuksen mukaan valitsemallaan kuvataiteen alueella, kuvallisella ilmaisulla ja tekniikoiden ja materiaalien hallinnalla. Oppilaita ohjataan itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn ja heitä ohjataan laatimaan oma opiskeluohjelma koulun opetustarjonnan pohjalta. Opiskeluilmapiiri on kannustava, rohkaiseva ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen. Oppijaa johdatellaan omien vahvuuksiensa tunnistamiseen, omien tavoitteidensa asettamiseen ja kriittiseen reflektointiin.

Opintojen aikana hyödynnetään taiteellista ajattelua syventäviä työskentelytapoja kuten kuvien tulkintaa, keskusteluja ja näyttelykäyntejä.

OMA ATELJEE       

4 x 45 min/vko (Opetuskerran pituus on 3 h)
Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa yht. 120 tuntia
€ 400,- / lukukausi 15 krt