Konstan säännöt 2020-02-06T14:21:46+00:00

KONSTAN SÄÄNNÖT

Oppilas ilmoittautuu aina koko lukuvuodeksi kerrallaan. Jokaiselle syyslukukaudelle on ilmoittauduttava, mutta kevätlukukaudelle ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Jos harrastusta ei kuitenkaan ole aikeissa jatkaa, tulee siitä ilmoittaa mahdollisimman pian sähköpostitse tai puhelimitse.  Lukukausimaksua ei palauteta jos oppilas eroaa koulusta kesken lukukauden.

Oppilas jolla on maksamattomia edellisen lukukauden maksuja ei voi aloittaa uutta lukukautta ilman, että siitä on erikseen sovittu. Jälkiperinnästä laskutetaan perimiskulut ja viivästyskorko.

Tiedotus

Käytämme pääsääntöisesti sähköpostia tiedottamiseen. Kiireellisissä asioissa lähestymme puhelimitse. Ilmoitathan kouluun oppilaan / oppilaan huoltajan yhteystiedot.

Varusteet

Tunneilla käytetään maaleja, jotka eivät lähde välttämättä pesussa pois. Mukava ja sotkua sietävä vaatetus sekä sisätossut mahdollistavat huolettoman työskentelyn. Ulkokengät jätetään odotustilaan.

Muuta

Opetukseen tulee osallistua mahdollisimman säännöllisesti. Oppilaan lyhyistä poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa opettajalle. Jos oppilas on poissa pidempään, niin toimistoon ja/tai opettajalle on hyvä kertoa asiasta. Poissaoloja voidaan korvata jonkun toisen ryhmän tunneilla, mutta näistä on hyvä sopia erikseen oman opettajan kanssa.  Tunneille tullaan ja tunneilta lähdetään  täsmällisesti. Oppilaat ovat opettajan vastuulla vain oppituntien ajan.

Jos opettaja esim. sairastuu äkillisesti eikä hänelle saada sijaista, järjestetään opetustunti muuna sovittuna ajankohtana.