Konstan säännöt 2019-08-27T13:02:32+00:00

KONSTAN SÄÄNNÖT

Tiedotus

Käytämme pääsääntöisesti sähköpostia tiedottamiseen. Kiireellisissä asioissa lähestymme puhelimitse (mm. tuntien peruutus). Ilmoitathan kouluun oppilaan / oppilaan huoltajan yhteystiedot.

Varusteet

Tunneilla käytetään maaleja, jotka eivät lähde välttämättä pesussa pois. Mukava ja sotkua sietävä vaatetus sekä sisätossut mahdollistavat huolettoman työskentelyn. Kuvataidetunneilla saatetaan myös lähteä piirtämään ulos, joten tämän varalta tulisi olla riittävä ulkovaatetus.

Oppilas ilmoittautuu aina koko lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilas voi halutessaan kuitenkin erota koulusta. Eroamisesta tulee ilmoittaa koululle sähköpostitse. Lukukausimaksua ei palauteta jos oppilas eroaa koulusta kesken lukukauden.

Oppilas jolla on maksamattomia edellisen lukukauden maksuja ei voi aloittaa uutta lukukautta ilman, että siitä on erikseen sovittu. Jälkiperinnästä laskutetaan perimiskulut ja viivästyskorko.

Muuta

Opetukseen tulee osallistua mahdollisimman säännöllisesti. Oppilaan lyhyistä poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa opettajalle. Jos oppilas on poissa pidempään, niin toimistoon ja/tai opettajalle on hyvä kertoa asiasta. Poissaoloja voidaan korvata, mutta näistä on sovittava erikseen oman opettajan kanssa. Korvauskerralla oppilas tekee pääsääntöisesti saman työn kuin oppilaat, joiden tunnille korvaaja osallistuu. Tunneille tullaan ja tunneilta lähdetään  täsmällisesti. Oppilaat ovat opettajan vastuulla vain oppituntien ajan.

Jos opettaja esim. sairastuu äkillisesti eikä hänelle saada sijaista, järjestetään opetustunti muuna sovittuna ajankohtana.