Arviointi 2019-08-27T12:51:44+00:00

ARVIOINTI

Arviointi on  vuorovaikutuksellista arviointia, joka ohjaa ja tukee oppimisprosessia ja oppilaan kehitystä taiteen tekijänä. Se toteutuu palauttein ja oppilaan ja opettajan välisin keskusteluin. Itsearvioinnin kautta oppilasta ohjataan asettamaan työskentelylleen tavoitteet ja havainnoimaan omaa työskentelyään ja oppimistaan.

Arvioinnilla tuetaan oppilaan ilmaisun, kuvallisen ajattelun, työskentelytaitojen ja vuorovaikutuksen kehittymistä. Opiskelijaa tuetaan itsenäiseen työskentelyyn, oppimisen tavoitteiden asettamiseen sekä kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventämiseen.  Arvioinnin keskiössä on oppilaan omalle työlleen asettamat tavoitteet ja hänen opintojensa suuntautuminen.

Opiskelijat saavat päättötodistuksen, kun ovat suorittaneet yhteiset opinnot sekä teemaopinnot. Päättötodistuksesta selviävät oppilaan kaikki suoritetut kurssit, sekä sanallinen arvio edistymisestä ja opinnoista.

OPETUKSEN JA OPPILAITOKSEN ARVIOINTI

KONSTassa jatkuvan arvioinnin periaate toteutuu myös annetun opetuksen ja muun toiminnan osalta. Oppilailta, ryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta kerätään palautetta opetuksesta ja toteutuneesta toiminnasta. Palaute käsitellään ja sen pohjalta kehitetään opetusta, yhteistyötoimintaa ja koulun toimintaa.