Aikuisten etenevät 2019-07-11T13:00:00+00:00

AIKUISTEN ETENEVÄT OPINNOT

KONSTa Kuvataidekoulu järjestää taiteen perusopetusta myös aikuisille ja tarjoaa mahdollisuuden opiskella kuvataiteita monipuolisesti ja etenevästi. Aikuisten opetuksessa noudatetaan kuvataiteen yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Tunneilla opiskellaan piirustuksen, maalauksen, grafiikan sekä kolmiuloitteisen muotoilun perustaitoja, harjoitellaan sommittelua ja tutustutaan myös taidehistoriaan.

Aikuisille annettavan opetuksen sisällöt muotoutuvat yksilöllisesti ja tavoitteellisesti huomioiden opiskelijan aikaisemmat opinnot, harrastuneisuus ja motiivit. Aikuisten opintoja pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Opintoviikkoja on vuodessa 30, (yht. 480 tuntia). Tämän lisäksi lasketaan, että opiskelija käyttää itsenäiseen tiedonhankintaan ja näyttelyissä käynteihin 22 tuntia lukuvuoden aikana. (Opinnot yht. 502 tuntia.) Koulutus kestää yhteensä neljä vuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Ensimmäinen ja toinen vuosi sisältävät perusopintoja, kolmas ja neljäs vuosi sisältävät syventäviä opintoja.

AIKUISTEN ETENEVÄT KUVATAIDEOPINNOT                      

4 x 45 min/vko (Opetuskerran pituus on 3 h)
KESTO 4v. Opetustuntien kokonaismäärä lukuvuodessa yht. 120 tuntia
(yht. 480 tuntia)
€ 400,-/lukukausi 15 krt